Φωτογραφικό υλικό από το 2o Συμπόσιο Κυπριακής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής