Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δρ. Μπέκος Χρήστος
Αντιπρόεδρος Δρ. Χατζηπολυκάρπου Ανδρέας
Γραμματέας Δρ. Καπούλας Κωνσταντίνος
Ταμίας Δρ. Ζαμπάς Νεόφυτος
Μέλος Δρ. Κούννος Χρήστος
Μέλος Δρ. Κουρέας Άνθος
Αναπληρωματικό Μέλος Δρ. Παπαδοπούλη Κατερίνα