Ανακοίνωση – Ο παρών ιστότοπος είναι ευγενής χορηγία

Ο παρών ιστότοπος είναι ευγενής χορηγία της Εταιρείας C.A.PAPAELLINAS LTD (αντιπρόσωπος της Les Laboratoires Servier ) της οποίας η προσφορά είναι χωρίς όρους και προς την οποία η ΚΕΑΕΧ δεν υπέχει καμμία απολύτως υποχρέωση.