Εορτασμός παγκόσμιας ημέρας θρόμβωσης

Στις 13 Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας στους τέσσερις ανθρώπους πεθαίνει από αίτια που σχετίζονται με την θρόμβωση. Αν δεν αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τη νόσο, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στον στόχο της Παγκόσμιας Συνόδου Υγείας για μείωση των πρόωρων θανάτων από μη μολυσματικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων, κατά 25% μέχρι το 2025.