Στρογγυλή Τράπεζα «Στρατηγική Πρόληψης των Ακρωτηριασμών σε Διαβητικούς Ασθενείς»

Η ΚΕΑΕΧ θα διοργανώσει στα πλαίσια του συνεδρίου στρογγυλή τράπεζα με το παραπάνω θέμα στις 4 Ιουνίου 2016 στις 9 το πρωί.

Πρόγραμμα του Ετήσιου Συνεδρίου το Ιατρικού Συλλόγου Λευκωσίας (4-5 Ιουνίου 2016)