Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δρ. Ζαμπάς Νεόφυτος
Αντιπρόεδρος Δρ. Μπέκος Χρήστος
Γενικός Γραμματέας Δρ. Τουρσίδης Αχιλλέας
Ειδικός Γραμματέας Δρ. Χριστοφόρου Γεώργιος
Ταμίας Δρ. Κούννος Χρήστος
Μέλος Δρ. Κουγιάλης Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικό Μέλος Δρ. Χατζημίχαηλ Λάκης