Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δρ. Παπάς Στυλιανός
Αντιπρόεδρος Δρ. Κούννος Χρήστος
Γενικός Γραμματέας Δρ. Ζαμπάς Νεόφυτος
Ειδικός Γραμματέας Δρ. Κουρέας Άνθος
Ταμίας Δρ. Κουγιάλης Θ. Κων/νος
Μέλος Δρ. Χριστοφόρου Γεώργιος
Μέλος  Δρ. Χατζηαναστασίου Βασίλης
Αναπληρωματικό Μέλος Δρ Μπέκος Χρήστος